คณะครูแนะแนวจากจังหวัดนครราชสีมามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

คณะครูแนะแนวจากจังหวัดนครราชสีมามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

คณะครูจากจังหวัดนครราชสีมา..มาเยี่ยมชมคณะสัตวแพทย์และคณะเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560