ตัวแทนคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ขับร้องเพลง องค์กษัตรา มหาวชิราลงกรณ์

ตัวแทนคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมบันทึกเทป

โทรทัศน์ขับร้องเพลง องค์กษัตรา มหาวชิราลงกรณ์ บทประพันธ์ของอาจารย์โอฬาร น้อยช้อย เพื่อ

ถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐ ช่อง NBT จะออกอากาศในวันที่ ๒๘กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครับ

 

Please publish modules in offcanvas position.