ติดต่อคณะ

  Contact Info

  เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก)
  ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  โทร: 044-666618 , 088-585-2068

  หากมีเรื่องร้องเรียน แจ้งได้ที่ 
  narongkorn_chai54@hotmail.com