ติดต่อคณะ

    Contact Info

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล
    เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
    โทรศัพท์ 089-191-6781
    Edit Page