สำนักกิจการนิสิต

บริการนิสิต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุน "โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562"

  รับสมัครทุนการศึกษา  “ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด
  ชายแดนภาคใต้
ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562”  ..... อ่านต่อ»»

ผ่อนผันทหาร
   นิสิตชาย ที่มีกำหนดเข้าตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารในปี 2563 และมีความประสงค์ ขอผ่อนผัน..... อ่านต่อ»»»
กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2562

  สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดโครงการวันมหิดล ใน อ่านต่อ»»»
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

   สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี นำนิสิตทำกิจกรรม
   จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
อ่านต่อ»»»
กิจกรรมโครงการจิตสำนึกดี มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ในจราจร
   สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการ
   "จิตสำนึกดี มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ในจราจร" อ่านต่อ»»»

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต

วันมหิดล

ประจำปีการศึกษา 2562..... อ่านต่อ »»»

ราชพฤกษ์รำลึก

พระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2562..... อ่านต่อ »»»

การประกวด

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง..... อ่านต่อ »»»

พิธีเปิดงานกีฬา

กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี..... อ่านต่อ »»»