ข่าว/กิจกรรม

คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดขบวนแห่ถวายสังฆาฎิแพรทอง

คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดขบวนแห่ถวายสังฆาฎิแพรทอง