วิยาเขตบุรีรัมย์

สมัครเรียน

ห้องปฏบัติการณ์

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 123 หมู่ 11 ตำบลบ้านยาง
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทร.063-2192099, 044-666618

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น