กิจกรรมและมาตรการเพื่อป้องกัน COVID-19

RSS
มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาคารทันตกรรม 1-2

มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาคารทันตกรรม 1-2

มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาคารทันตกรรม 1-2 อาคารทันตกรรม 1 อาคารทันตกรรม 1 ชั้น 2 ได้แก่ คลินิกตรวจพิเคราะห์ , ห้องรั...
  • Admin WTU Website
โครงการบริการตรวจโควิดแบบ Antigen Swab Test โดยทีมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการบริการตรวจโควิดแบบ Antigen Swab Test โดยทีมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการบริการตรวจโควิดแบบ Antigen Swab Test โดยทีมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกอบด้วยอาจารย์ทันตแพทย์ 6 คน จนท 2 คน ให้บริการกับบริษั...
  • Admin WTU Website
มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่บริเวณหอพักนิสิต

มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่บริเวณหอพักนิสิต

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่บริเวณหอพักนิสิต    
  • Admin WTU Website
ภาพบรรยากาศการรับวัคซีนของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ภาพบรรยากาศการรับวัคซีนของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  ภาพบรรยากาศการรับวัคซีนของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น     
  • Admin WTU Website