ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

RSS

เอกสารทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

  • Shopify API

โครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ 2 พ.ย.62 วัดหนองบัว สุพรรณบุรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  • Shopify API

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยฉัตร รูปงาม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • Shopify API

การประชุมจัดการองค์ความรู้ (KM) คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2562

  • Shopify API