วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เชื่อมต่อการเรียนรู้

“ทุกที่.. ทุกเวลา”

จบได้ภายใน 2 ปี

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เข้าเรียนผ่านระบบ
E -learning

มีทุนการศึกษาให้

แบ่งจ่ายค่าเทอมเป็นรายเดือน

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สอบวัดผลเสาร์อาทิตย์

หลักสูตรออนไลน์ ที่เปิดสอน

ทั้งหมด 10 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และ หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เบื้องหลังความสำเร็จ

สมัครเรียน

Line@

@westernonline

8:30 - 17:00

เปิดทำการวันจันทร์-วันอาทิตย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ไม่มีเวลาเรียนก็จบ ป.ตรี - ป.โท ได้

อยู่ที่ไหนก็เรียนออนไลน์ได้เพราะที่ม.เวสเทิร์นมีระบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย